Starfish

Xét nghiệm DNA của hộp sọ, sao con đã chỉ ra rằng nó chứa các chuỗi không đến từ bất cứ thứ gì còn sống và vẫn được chúng ta biết đến trên Trái Đất. Vì vậy, có khả năng anh ta là một sinh vật có nguồn gốc ngoài trái đất, hoặc một người nào đó có tổ tiên ngay lập tức là một người ngoài hành tinh.